Bilimsel Program

Düzenleme Kurulu: Dr. Muhit Özcan
23 Mayıs 2024 Perşembe
09:00 – 10:30 AKUT LÖSEMİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Muhlis Cem Ar, Dr. Neslihan Andıç, Dr. Simten Dağdaş
09:00 – 09:25 Akut Lösemide Sınıflama: Uzlaşma Olur mu?
Konuşmacı: Dr. Şule Mine Bakanay Öztürk
09:25 – 09:50 Akut Miyeloblastik Lösemide İlk Sıra Tedavi: 7+3 Artık 10 Etmiyor
Konuşmacı: Dr. İnci Alacacıoğlu
09:50 – 10:15 Akut Miyeloblastik Lösemide Nüks Hastalığın Tedavisi: AML Bitecek
Konuşmacı: Dr. Volkan Karakuş
10:15 – 10:30 Soru & Cevap & Tartışma
10:30 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:30 MULTPL MİYELOM OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Tülin Tuğlular, Dr. Güner Hayri Özsan, Dr. Hakan Göker
11:00 – 11:25 Multipl Miyelomda Tanı – Yanıt – İzlem
Konuşmacı: Dr. Ömür Gökmen Sevindik
11:25 – 11:50 Multipl Miyelomda İlk Sıra Tedavi: Ölçülemez Kalıntı Hastalık Hedef mi?
Konuşmacı: Dr. Ayşe Salihoğlu
11:50 – 12:15 Multipl Miyelomda Nüks/Dirençli Hastalığın Tedavisi: Artık Daha Güçlüyüz
Konuşmacı: Dr. Sinem Civriz Bozdağ
12:15 – 12:30 Soru & Cevap & Tartışma
12:30 – 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30 – 15:00 AKUT LÖSEMİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Fahir Özkalemkaş, Dr. Şehmus Ertop, Dr. Mehmet Şencan
13:30 – 13:55 Ph- Akut Lenfoblastik Lösemide İlk Sıra Tedavi: Yenilik Zamanıdır
Konuşmacı: Dr. Ayla Gökmen
13:55 – 14:20 Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide İlk Sıra Tedavi: En İyi Lösemi Tedavisi Olandır
Konuşmacı: Dr. Zeynep Arzu Yeğin
14:20 – 14:45 Akut Lösemide Otolog Kök Hücre Nakli (ALL, AML): Eski Kral Yeniden
Konuşmacı: Dr. Güldane Cengiz Seval
14:45 – 15:00 Soru & Cevap & Tartışma
15:00 – 15:30 UYDU SEMPOZYUMU – 1
15:30 – 16:00 KAHVE ARASI
16:00 – 17:30 LENFOMA OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Muhit Özcan, Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Dr. Olga Meltem Akay
16:00 – 16:25 Foliküler Lenfoma – Tedavi: Kemosuz Hayat Oh Ne Rahat
Konuşmacı: Dr. Meltem Aylı
16:25 – 16:50 Waldenström Makroglobulinemisi – Tedavi
Konuşmacı: Dr. Pervin Topçuoğlu
16:50 – 17:15 Primer Sistemik Amiloidoz Tanı, Evreleme, Tedavi – 2024
Konuşmacı: Dr. Simge Erdem
17:15 – 17:30 Soru & Cevap & Tartışma
24 Mayıs 2024 Cuma
09:00 – 10:30 Vaka Sunumları – Gençler Konuşuyor Kıdemliler Tartışıyor 09:00 – 10:30 Vaka Sunumları – Gençler Konuşuyor Kıdemliler Tartışıyor
A Salonu
Oturum Başkanları: Dr. Filiz Vural, Dr. Zeynep Şahika Akı, Dr. Oktay Bilgir
B Salonu
Oturum Başkanları: Dr. Sema Karakuş, Dr. Mustafa Yenerel, Dr. Eren Gündüz
09:00 – 09:15 DSA 09:00 – 09:15 DSA
09:15 – 09:30 DSA 09:15 – 09:30 DSA
09:30 – 09:45 DSA 09:30 – 09:45 DSA
09:45 – 10:00 DSA 09:45 – 10:00 DSA
10:00 – 10:15 DSA 10:00 – 10:15 DSA
10:15 – 10:30 DSA 10:15 – 10:30 DSA
10:30 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:30 KEMİK İLİĞİ YETMEZLİĞİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Yılmaz, Dr. Mustafa Çetiner, Dr. Harika Okutan
11:00 – 11:25 Yüksek Riskli Miyelodisplastik Sendrom: Sınıflama Değişir, Tedavi Gelişir
Konuşmacı: Dr. Aysun Şentürk Yıkılmaz
11:25 – 11:50 Marchiafava – Micheli Sendromu: 1793 Yılından 2024’e
Konuşmacı: Dr. Vildan Özkocaman
11:50 – 12:15 Aplastik Anemi
Konuşmacı: Dr. Emel Gürkan
12:15 – 12:30 Soru & Cevap & Tartışma
12:30 – 13:00 UYDU SEMPOZYUMU – 2
13:00 – 14:00 ÖĞLE ARASI
14:00 – 14:30 UYDU SEMPOZYUMU – 3
14:30 – 15:00 UYDU SEMPOZYUMU – 4
15:00 – 15:30 UYDU SEMPOZYUMU – 5
15:30 – 16:00 KAHVE ARASI
16:00 – 18:00 KLL – HODGKIN OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Önder Arslan, Dr. Mehmet Turgut, Dr. Mehmet Sönmez
16:00 – 16:25 Kronik Lenfositer Lösemide İlk Sıra Tedavi
Konuşmacı: Dr. Ozan Salim
16:25 – 16:50 Kronik Lenfositer Lösemide Nüks/Dirençli Hastalığın Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Nilgün Sayınalp
16:50 – 17:15 Hodgkin Lenfomada İlk Sıra Tedavi
Konuşmacı: Dr. Hüseyin Saffet Beköz
17:15 – 17:40 Hodgkin Lenfomada Nüks/Dirençli Hastalığın Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Onur Kırkızlar
17:40 – 18:00 Soru & Cevap & Tartışma
25 Mayıs 2024 Cumartesi
09:00 – 11:00 LENFOMA OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Burhan Ferhanoğlu, Dr. Mutlu Arat, Dr. Selami Koçak Toprak
09:00 – 09:25 Lenfoma Sınıflaması 2024: Birleşik Sınıflama Yolda mı?
Konuşmacı: Dr. Seher Yüksel
09:25 – 09:50 Diffüz Büyük B Hücreli Non – Hodgkin Lenfomada R-CHOP Bitiyor mu?
Konuşmacı: Dr. Işık Kaygusuz Atagündüz
09:50 – 10:15 Mantle Hücreli Non-Hodgkin Lenfomada Tedavi
Konuşmacı: Dr. Özgür Mehtap
10:15 – 10:40 Periferik T Hücreli (NOS) Non-Hodgkin Lenfomada Tedavi
Konuşmacı: Dr. Deniz Gören
10:40 – 11:00 Soru & Cevap & Tartışma
11:00 – 11:30 KAHVE ARASI
11:30 – 12:00 UYDU SEMPOZYUMU – 6
12:00 – 13:00 ÖĞLE ARASI
13:00 – 14:30 Sözlü Bildiriler Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. İmdat Dilek, Dr. Şebnem Güner İzmir, Dr. Ramazan Esen
14:30 – 15:00 KAHVE ARASI
15:00 – 16:30 KrMPN OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Osman İlhan, Dr. Günhan Gürman, Dr. Reyhan Diz Küçükkaya
15:00 – 15:25 Kronik Miyeloid Lösemide Tedavi
Konuşmacı: Dr. Pınar Tığlıoğlu
15:25 – 15:50 Polisitemia Vera ve Esansiyel Trombositemide Tedavi
Konuşmacı: Dr. Ender Soydan
15:50 – 16:15 Primer Miyelofibrozis’de Tedavi: İzlemden Allo’ya Uzun Bir Yol
Konuşmacı: Dr. Tekin Güney
16:15 – 16:30 Soru & Cevap & Tartışma
16:30 – 16:40 Akılcı İlaç Sunumu
Oturum Başkanı: DSA
Konuşmacı: DSA
16:40 – 17:00 Kapanış Konuşması

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.